Nasza wizja i cele

WEuropie Środkowej mieszane lasy liściaste zostały zdziesiątkowane, głównie ze względu na fakt, że występowały one w siedliskach nadających się pod gospodarkę rolną. Szacuje się, że około 75% pierwotnej pokrywy lasów mieszanych środkowoeuropejskich zostało utracone. Rodzime lasy mieszane, które niegdyś zdominowały region, zostały stopniowo zastąpione przez ostatnie dwa stulecia, głównie przez monokultury sosny zwyczajnej. Lasy mieszane są jednak bardziej odporne na szkodniki, zmiany klimatyczne i inne zakłócenia niż  gatunki pojedyncze, które łatwo ulegają  zagrożeniom ze strony grzybów, szkodników i warunków atmosferycznych. Chronią również wrażliwe gatunki, takie jak buki, które stają się słabe w ciepłych, suchych warunkach.

 

Projekt Kids4Forests ma stać się zalążkiem większego ruchu, z wizją systematycznego zaangażowania szkół w ponowne zalesianie zdegradowanych obszarów mieszanymi gatunkami drzew w Europie Środkowej. W ramach tego projektu, finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego, Leśna Szkółka - Cherry Hill ( Wiśniowa Góra )  wraz z innymi leśnymi szkółkami i przedszkolami, jak i  tradycyjnymi szkołami pomaga w założeniu i prowadzeniu szkółki drzew, w której dzieci wraz z nauczycielami uczą się całego procesu od przygotowania przed siewem i zbioru nasion do sadzenia i przesadzania sadzonek drzew. Większość nasion i sadzonek dzieci zbierają w szkółce z pobliskich lasów.

 

Szkółka została założona w czerwcu 2018 r. i planuje ostatecznie dostarczyć wszystkie sadzonki dla prowadzonych przez dzieci projektów ponownego zalesiania w pobliżu. Szkółki drzew zostaną powielone na stronach partnerskich i planujemy koordynować kolejne dzieci zakładające szkółki drzew i zalesianie  w regionie. W 2018 roku odbędzie się I Obóz  Zalesiania w Polsce, spotykamy  się w połowie października wraz ze szkołami partnerskimi które dowiedzą się o nasadzeniach drzew,  pomogą zebrać żołędzie i inne nasiona na następną wiosenną plantację i wesprą nas  w zalesieniu zdegradowanego obszaru w pobliżu z tysiącem sadzonek drzew. Druga duża plantacja dębu i innych sadzonek z szkółki drzew dla dzieci ( które zbiorą i posadzą własnoręcznie ) będzie mieć miejsce wiosną 2019 r. Ponowne zalesienie wybranych terenów zdegradowanych planuje się cyklicznie, co pół roku . Ten projekt nie ma być jednorazowym przedsięwzięciem, ale zalążkiem inicjatywy, która zostanie uruchomiona w całym regionie wraz z innymi przedszkolami i szkołami - w tym szkółkami drzew i sadzeniem drzewek w ich programach nauczania, i ostatecznie przyczyni się do znacznego zwiększenia ponownego zalesiania w naszym regionie i kraju.