Nasza Leśna Szkółka

Nasza szkoła leśna opiera się na wrodzonej motywacji dziecka i pozytywnym nastawieniu do nauki. Dzieci są zachęcane do odkrywania i doceniania swojego środowiska, pozwalając im myśleć kreatywnie i pewnie. Szkoła Leśna jest kierowana przez dziecko z możliwością podejmowania ryzyka, dokonywania wyborów i inicjowania nauki dla siebie, dając szansę na odkrycie swoich umiejętności bez obawy o porażkę lub krytykę. Oglądanie, interakcja i życie w środowisku naturalnym może mieć wiele skutków w zmniejszaniu stresu, zwiększaniu cierpliwości, samodyscyplinie, zdolności do uwagi i regeneracji po zmęczeniu psychicznym lub po kryzysie. Ponadto edukacja środowiskowa wiąże się z lepszymi wynikami w matematyce, czytaniu, pisaniu  i lepszym umiejętnościom konstruktywnego myślenia.

 

Korzyści dla dzieci uczęszczających do Leśnej Szkoły

• buduje pewność siebie i poczucie własnej wartości

• łączy wolność z odpowiedzialnością

• poprawia komunikację, motywację i koncentrację

• umożliwia przeżycie zmieniających się pór roku i wszystkich warunków pogodowych

• poprawia fizyczną wytrzymałość, dobre i ogólne zdolności motoryczne;

• rozwija wrodzoną ciekawość, kreatywność, odporność i zdrowe i bezpieczne podejmowanie ryzyka

• pomaga dzieciom zrozumieć, docenić i dbać o środowisko naturalne

• Promuje dobre samopoczucie dzieci i radość z życia.