O nas

Czym jest Leśna Szkółka?

 

Mmodel Edukacji Leśnego Przedszkola/Szkola pozwala dzieciom zanurzyć się w cudownościach świata natury bez pośpiechu, bez dorosłych mówiąch co powinny robić każdego dnia. Czas zwalnia, a dzieci pracują w odpowiednim dla nich rytmie bez ingerencji dorosłych, i te uczucie bycia poza czasem jest rzadko spotykane w świecie który opiera sie na nim bez chwili wytchnienia. Poza codziennym czerpaniem z przyrody na wyróżnienie zasługuje odmienny program nauczania w naszej Szkółce. Dzieci chłoną wiedzę i przyswajają odmienny styl nauczania w sposób dla nich naturalny. Doskonale wiemy że dzieci uczą się najlepeiej przez namacalne doświadczenia, a najlepiej poznają świat poprzez zabawę, i w pełni zrelaksowane. Tego typu wczesne nauczanie przedszkolne utrzymuje dzieci w ekscytacji nauczania poprzez własne odkrycia, rozwój zainteresowań, i zwiększenie kontaktu z naturą. Kiedy dzieciom zezwala się po prostu bawić w naturze, głębokie nauczanie znajduje swoje miejsce w ekologii, biologii, botanice, etnobotanice, ornitologii, zoologii, matematyce, fizyce i technice. Ponadto model leśnego przedszkola/szkółka kładzie nacisk na rozwój społeczny i emocjonalny, a także na życzliwość, współczucie, empatię, i pracę zespołową.

 

Jakim programem nauczania podążają dzieci?

 

 

Dzieci mają ogromną zdolność do przyjmowania i zbierania informacji; im więcej dzieci jest czymś zainteresowanych, tym więcej informacji mogą uzyskać i zachować. Nasze podejście polega na analizowaniu zainteresowań uczniów. Ten rodzaj programu nauczania jest określany jako "wyłaniający się ", ponieważ ewoluuje bezpośrednio z tego co jest istotne, interesujące i osobiście znaczące dla dzieci.

 

 

Jaka jest rola "nauczycieli"?

 

 

Rola nauczyciela w opartym na dociekaniu stylu nauczania różni się znacznie od roli nauczyciela w konwencjonalnej klasie. Zamiast udzielać uczniom bezpośrednich instrukcji, nauczyciele pomagają uczniom w generowaniu własnych pytań i prowadzeniu obserwacji, które pojawiają się dość szybko . Nasi nauczyciele dostarczają bogatych doświadczeń, które pobudzają myślenie i ciekawość dzieci; planują starannie skonstruowane sekwencje pytań, i odpowiadają na pojawiające się pytania, oraz odkrycia uczniów. Dzieci mają możliwość zdobycia własnego stylu uczenia się - umiejętności niezbędnej do osiągnięcia sukcesu w szkołach wyższych, i w większości profesjonalnych środowisk . Ponadto metody nauczania oparte na dociekaniu mogą przynieść korzyści różniącym się językowo uczniom o specjalnych potrzebach.

 

Czy to odpowiednie przedszkole / szkółka?

 

 

Nasza Leśna Szkółka oferuje naturalny i kreatywny model edukacyjny. Nie jest to zarejestrowany państwowy obiekt edukacyjny, ale prowadzony przez organizację pozarządową. W związku z tym jest on wciąż rozwijany regularnie przez rodziców i nauczycieli. Dzieci w wieku 6-9 lat, które uczęszczają codziennie- są zarejestrowane w edukacji domowej i będą przechodzić coroczne egzaminy od 7 roku życia. Nasz projekt jest jednym z pierwszych modeli Leśnej Szkoły w Polsce, która oferuje edukację dzieciom w wieku szkolnym. Obecnie budżet szkoły jest w pełni finansowany przez rodziców, ponieważ Fundacja nie może ubiegać się o dotacje rządowe na przedszkola - z racji charaktery fundacji non-profit. Wszystkie otrzymane pieniądze są wydawane na opłacanie nauczycieli, zakupy materiałów i pokrywanie kosztów ogólnych organizacji pozarządowej.

 

Jaki wygląda podział grup i program Leśnej Szkółki?

 

 

Leśna Szkółka pracuje od września, do końca lipca z dwiema grupami. Dzieci w wieku od 6 do 9 lat mogą być zapisywane od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00. Preferujemy zapisy w pełnym wymiarze godzin, ale obecnie oferujemy elastyczność - dlatego też można zapisać się raz , lub dwa razy w tygodniu, a także wybrać poranki lub popołudnia. Mamy różnych nauczycieli rano i popołudniu. Zazwyczaj każdy nauczyciel przyjmuje 1-3 sesje tygodniowo, często do ekipy dołączają wolontariusze. Podczas wakacji mile widziane są także inne dzieci pod warunkiem że ich maksymalna liczba nie przekracza 10. Dzieci w wieku 3-5 lat spotykają się trzy razy w tygodniu. W przypadku młodszej grupy również istnieje możliwość uczestniczenia raz na tydzień.